News

ΚΕΚ Διάσταση A.E.
30/01/2024

"Voucher Κατάρτισης στον Τουρισμό με Επιδότηση 1.250€"

Πρόγραμμα για Ανέργους και Εργαζομένους στον τομέα του Τουρισμού

Η Δράση προβλέπεται να αφορά 18.000 ωφελούμενους με εκπαιδευτικό επίδομα 1.250€.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

  • 250 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ και δημόσιο.
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης

Σε ποιους απευθύνεται;

(α) τους εποχικά εργαζόμενους (πρόσκαιρα ανέργους) τουριστικών επιχειρήσεων.

(β) τους μακροχρόνια ανέργους του τομέα του τουρισμού.

(γ) τους εργαζόμενους τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτήσει το Υπουργείο Τουρισμού, έχουν φυσικά πρόσωπα -άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί- που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

α. Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

β. Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

γ. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

δ. Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Ειδικότητες προγραμμάτων κατάρτισης

Οι ειδικότητες, για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση, είναι οι κάτωθι:

(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες (250)

(β) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (250)

(γ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη (250)

(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση (250)

(ε) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (250)

(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA (250)

(ζ) Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων (250)

Αναμένεται άμεσα να δημοσιευθεί η επίσημη Πρόσκληση του Έργου με τις απαραίτητες πληροφορίες υλοποίησης κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό επίδομα

  1. Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων, καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ (5€) για κάθε ώρα επιβεβαιωμένης παρακολούθησης του προγράμματος και μέχρι του ποσού τωνχιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 1.250) συνολικά.
  2. Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν αλλά δεν επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει.
  3. Το επίδομα κατάρτισης καταβάλλεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης.
  4. Οι άνεργοι καταρτιζόμενοι καθώς και όσοι βρίσκονται σε αναστολή, εξαιρούνται από την καταβολή του επιδόματος τακτικής ανεργίας, καθώς και κάθε άλλου επιδόματος, το οποίο καταβάλλεται σε αυτούς λόγω της θέσης τους σε αναστολή εργασίας, για όσους μήνες λαμβάνουν το επίδομα κατάρτισης.
  5. Το επίδομα είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα.

 Η εταιρεία μας, Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., είναι πιστοποιημένος φορέας Δια Βίου Μάθησης και θα είναι εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης στη προαναφερόμενη δράση.

 

 Δηλώστε Συμμετοχή

ΚΕΚ Διάσταση A.E.