Εκδηλώσεις

ΚΕΚ Διάσταση A.E.
01/09/2017

"Επιστημονικό Συνέδριο Open Science Fair 2017 για την Ανοικτή Επιστήμη"

Το “Open Science Fair 2017” απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές, ερευνητικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες, φορείς χάραξης πολιτικής και χρηματοδότησης, παρόχους επιστημονικού ή συναφούς περιεχομένου/εκδότες, νεοφυείς επιχειρήσεις στον χώρο της έρευνας.

ΚΕΚ Διάσταση A.E.

Το OSFair2017 φιλοδοξεί να παράσχει το βήμα για την ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που κρίνονται ως απαραίτητα για τη μετάβαση στο μοντέλο της Ανοικτής Επιστήμης: ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, καλές πρακτικές σε επίπεδο πολιτικών, νέοι τύποι δραστηριοτήτων (διάχυση αποτελεσμάτων, εξόρυξη, αξιολόγηση, κ.λπ.), ρόλοι των κυριότερων φορέων και δικτύων που συμμετέχουν στη μετάβαση στο νέο παράδειγμα. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη των διαφορετικών προσεγγίσεων και ενός οδικού χάρτη για την υλοποίηση βασικών πτυχών της Ανοικτής Επιστήμης.

Το OSFair2017 διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ και το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, με τη σύμπραξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και με την υποστήριξη 4 ευρωπαϊκών έργων του Ορίζοντα 2020, που είναι πρωτοπόρα στον τομέα της Aνοικτής Eπιστήμης: OpenAIRE (www.openaire.eu), OpenUP (www.openup-h2020.eu), OpenMinTeD (www.openminted.eu) και FOSTER (www.fosteropenscience.eu).

Το Επιστημονικό Συνέδριο πραγματοποιείται από 6 έως 8 Σεπτεμβρίου 2017 

στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρύματος Σταύρος Νιάρχος