“Ο κόσμος έχει μία σταθερή ΔΙΑΣΤΑΣΗ και αυτή είναι η αλλαγή”

2nd block text
TRAINING

Πιστεύουμε στη μάθηση. Δημιουργούμε διαφορετική λύση για κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.

3rd block text
COUNSELING

Προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες προσωπικής ανάπτυξης σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο Career Center.

4th block text
EMPLOYMENT

Δημιουργούμε συμμαχίες (Job Placement Partnerships) με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

5th block text
6th block text
PARTNERSHIPS

Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων (partnerships) & τη βιωσιμότητα τους (Project Cycle Management).

7th block text
INNOVATION
& ENTREPRENEURSHIP

Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς τεχνογνωσίας. Δίνουμε έμφαση στην ενεργό μάθηση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

“Κάθε έργο μας, μία ευκαιρία συνεργασίας και κοινής ανάπτυξης”


infographic experience

Τομείς εξειδίκευσης
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων>
 • Υπηρεσίες e-Learning>
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική>
 • Career Center Network>
 • On the Job Training>
 • Job Placement Partnerships>
 • Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης>
 • Mentoring & Consulting Κοινωνικών Επιχειρήσεων>
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Μεσολάβηση>
 • Ανάπτυξη Εταιρικών Σχημάτων>
 • Διακρατική Δικτύωση>
 • Mentoring & Supporting SMEs>
 • Learning Network>
 • Εξεύρεση Πόρων – Υποβολή Προτάσεων Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις και Συλλογικούς Φορείς>
Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι για μας εργαλείο – καταλύτης ατομικής ανάπτυξης και επαγγελματικής κινητικότητας για κάθε άνεργο ή άνεργη που συμμετέχει σε επιδοτούμενα προγράμματα. Δεσμευόμαστε σε ένα αυστηρό κώδικα δεοντολογίας και απαιτούμε αμοιβαίο σεβασμό και ουσιαστική συμμετοχή στον κοινό μας στόχο. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά!

Γνωρίζουμε σε βάθος τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.), μαθαίνουμε από τις καλές πρακτικές και διατηρούμε ενεργά δίκτυα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης προσώπων και προσφέρουμε τη δυνατότητα πιστοποίησης γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων για κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Στις επιχειρήσεις παρέχουμε υψηλής ποιότητας tailor made λύσεις. Κάθε σεμινάριο μας είναι κομμάτι ενός διαφορετικού puzzle. Οργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τις ανάγκες μιας επιχείρησης (Corporate training) ή και για ολόκληρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας ευκαιρίες χρηματοδότησης προς όφελος των πελατών μας.

Οι υπηρεσίες μας

 • Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων
 • Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους (Corporate training)
 • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)
 • Προγράμματα Εκπαίδευσης Εργαζομένων επιδοτούμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ./ΛΑΕΚ
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 1 έως 30 εργαζόμενους
 • Αξιοποίηση & Διαχείριση Εταιρικών Λογαριασμών ΛΑΕΚ
 • Εκπαιδευτικές υπηρεσίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης επιχειρήσεων και οργανισμών (GDPR, DPO)
 • Υποχρεωτική Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολούμενων &Εργαζομένων (Τεχνικοί Ασφαλείας, Χειριστές Τροφίμων / ΕΦΕΤ, Ορθή Χρήση Φυτοφαρμάκων, Χειριστές Klark, Ελεγκτές ΙΚΤΕΟ,)
 • Πιστοποίηση Γνώσεων & Επαγγελματικών Προσόντων
Υπηρεσίες e-Learning

H Εκπαίδευση και η Επαγγελματική Κατάρτιση οφείλουν να εξελίσσονται για να αντιστοιχίζονται στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Για αυτό αναπτύξαμε συμπληρωματικές υπηρεσίες e-Learning ως ένα δυναμικό και ευέλικτο εργαλείο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μια καινοτόμο υπηρεσία που αναδεικνύει την προσαρμοστικότητα, την αμεσότητα και τη διαδραστικότητα στη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς.

Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαμορφώσουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στα μέτρα τους, βάσει των δικών τους αναγκών και απαιτήσεων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Η παρακολούθηση των διαδραστικών μαθημάτων, η αξιοποίηση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού από όλους, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, καθώς και η συμμετοχή σε διαγνωστικές εξετάσεις.

Πιστοποίησης, έχουν ως μόνη προϋπόθεση την πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα: http://elearning.kekdiastasi.edu.gr.

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες προσωπικής ανάπτυξης. Διαθέτουμε κατάλληλα εργαλεία Διάγνωσης αναγκών και επιλέγουμε αντίστοιχα menu Συμβουλευτικής (Councelling, Coaching Psychology).

Οργανώνουμε εργαστήρια συμβουλευτικής σε μικρές ομάδες και αξιοποιούμε τις ατομικές συνεδρίες όπου απαιτείται.

Γνωρίζουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις μεταφράζουμε σε δεξιότητες. Παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας.

Διακρίνουμε τα εμπόδια που βρίσκουν οι συμπολίτες μας μέλη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και διαθέτουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης.

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική (Career Development) περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους για την αποτίμηση, αξιοποίηση και ενίσχυση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.

Για τις επιχειρήσεις, τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους έχει πολύ μεγάλη σημασία η ισορροπία επαγγελματικής προσωπικής ζωής, η ικανοποίηση από την εργασία και η απόδοση σε αυτή. Με τη Συμβουλευτική Work Life Balance έχουμε να παρουσιάσουμε πολλά καλά παραδείγματα για τις συνεργασίες μας.

Career Center Network

Οι Δομές μας λειτουργούν ως σημεία εξυπηρέτησης ενός ολοκληρωμένου δικτύου Career Center.

Σκοπός των Κέντρων είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής που περιλαμβάνουν τη Συμβουλευτική απόκτησης ικανοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, τη Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας και την Επαγγελματική Συμβουλευτική.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να σχεδιάσουν για πρώτη φορά ή να τροποποιήσουν στη συνέχεια την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν ή επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Δυνητικοί αποδέκτες των υπηρεσιών των Κέντρων μας είναι Μαθητές, Φοιτητές, Άνεργοι και Εργαζόμενοι. Προσφέρουμε:

 • Διάγνωση αναγκών
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού και Επαναπροσανατολισμού
 • Συμβουλευτική αναζήτησης εργασίας
 • Job & Internship Search
 • Συμβουλευτική αποτίμησης, αξιοποίησης και ενίσχυσης μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας.
 • Συμβουλευτική ανάπτυξης ικανοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας
 • Career Counselling
On the Job Training

Η εκπαιδευτική πρακτική άσκηση αποτελεί την πλέον αποτελεσματική μέθοδο ένταξης στην αγορά εργασίας. Σχεδιάζουμε, προετοιμάζουμε και διαχειριζόμαστε προγράμματα πρακτικής άσκησης, μαθητείας και εκπαίδευσης κατά την εργασία (On the job training). Η σύζευξη των θέσεων πρακτικής άσκησης προσδιορίζεται από το περιεχόμενο της θέσης εργασίας, γίνεται ατομικά για κάθε εκπαιδευόμενο/η μέσω μία σειράς κριτηρίων και περιλαμβάνει εποπτεία και καθοδήγηση (coaching) των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν:

 • Την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην ένταξη ασκουμένων και νέων εργαζομένων στις δραστηριότητες τους
 • Την υλοποίηση δράσεων On the job training (OTJ)
 • Την Οργάνωση και διαχείριση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείαςΤην εκπαίδευση εκπαιδευτών των στελεχών των επιχειρήσεων για την υποστήριξη του ρόλου τους κατά την πρακτική άσκηση
Job Placement Partnerships

Γνωρίζουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση γιατί μιλάμε στη γλώσσα τους.

Δημιουργούμε συμμαχίες (Job Placement Partnerships) για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι συμμαχίες μας με ιδιωτικές επιχειρήσεις στοχεύουν στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου κατάλληλα προσαρμοσμένης εκπαίδευσης νέων πτυχιούχων για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, που συνδυάζει τα πλέον αποτελεσματικά και καινοτόμα στοιχεία της εκπαίδευσης ενηλίκων:

 • Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων – Soft Skills
 • Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Οn the Job Training
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
 • Action Learning

και εξειδικεύεται σε τρεις οριζόντιους θεματικούς άξονες:

 • Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
 • Πωλήσεις & Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Κοινωνική Ένταξη – Κοινωνική Οικονομία
Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

Η συνέργεια δυνάμεων και πόρων στο τοπικό επίπεδο είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να συνδυαστεί η επιχειρηματικότητα, η απασχόληση, η κοινωνική οικονομία, η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ανέργων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, σε μια κοινή στρατηγική.

Η δυνατότητα συμβολής των Δήμων στην Τοπική Ανάπτυξη και μέσα από αυτήν στην ενίσχυση της Απασχόλησης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες γίνεται ολοένα και εντονότερη. Η ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για ανάπτυξη και απασχόληση.

Με την ανάπτυξη στρατηγικών απασχόλησης από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορεί να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων για δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω της συγκρότησης εταιρικών σχέσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης που να εμπλέκει όλους τους απαραίτητους φορείς, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά κέντρα και τους ενδιάμεσους φορείς που μπορούν να φέρουν σε πέρας το κρίσιμο ρόλο της αλληλεπαφής μεταξύ διαφορετικών φορέων. Η δυνατότητα ανάπτυξης δικτύων επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών εταίρων είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό μιας δυναμικής οικονομίας.

Πιστεύουμε στις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης γιατί έχουμε δει τα projects μας να μεταφράζονται σε νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Κερδίζουμε όλοι περισσότερα κάθε φορά που συνεργαζόμαστε.

Χρησιμοποιούμε βιώσιμες μεθόδους ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων (partnerships) και αποτελεσματικά εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων δράσεων τοπικής ανάπτυξης.

Εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία Project Cycle Management για τη διαχείριση των έργων μας και τη συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών μας.

Mentoring & Consulting Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Έχουμε και εμείς τη δική μας συμβολή στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Αναπτύσσουμε Συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα ενίσχυσης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Είμαστε πρόθυμοι να εισφέρουμε την εμπειρία μας σε κάθε νέο & συλλογικό εγχείρημα. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Ωρίμαση της επιχειρηματικής ιδέας
 • Ανάπτυξη της εταιρικότητας και τεχνική υποστήριξη της ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Προετοιμασία προγραμματικών συμβάσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων των μελών & εργαζομένων της ΚΟΙΝΣΕΠ
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας (Business consulting, mentoring, learning networks)
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Μεσολάβηση

Δημιουργούμε γέφυρες σεβασμού και επικοινωνίας. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και υποστήριξης μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών και της ελληνικής κοινωνίας.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, αξιοποιούμε γνώσεις και επιστημονικό προσωπικό, συνθέτουμε εμπειρίες και καλές πρακτικές, για την υλοποίηση υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης, σε ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς όπως αυτός της Υγείας.

Στόχος είναι η διευκόλυνση ατόμων προερχόμενων από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον στην πρόσβασή τους σε βασικά δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, και κατ’ επέκταση, η ομαλή κοινωνική τους ένταξη κατά την παραμονή τους στη χώρα μας.

Πιστεύουμε στο θεσμό του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή και το έχουμε αποδείξει στην πράξη. Διοργανώνουμε ολοκληρωμένα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την εξειδικευμένη εκπαίδευση και προετοιμασία των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, ώστε να αποτελέσουν το δίαυλο επικοινωνίας, το συνδετικό κρίκο των μεταναστών με την ελληνική κοινωνία και τους δημόσιους φορείς της.

Η δουλειά μας στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση έχει διακριθεί ως Ευρωπαϊκή Καλή Πρακτική (EWSI Integration Dossier 2013/2).

Αναζητούμε νέα πεδία συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού και τεκμηρίωσης της τοπικής στρατηγικής ένταξης, συμβουλευτική υποστήριξη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και των Κέντρων Κοινότητας, δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας καθώς και ανάπτυξης ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης.

Ανάπτυξη Εταιρικών Σχημάτων

Οι εταιρικές σχέσεις, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ αποτελούν ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο διακυβέρνησης, γιατί:

 • Συνδέουν τις πολιτικές και τα εργαλεία χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Συνδέουν την αυτοδιοίκηση με τα άλλα επίπεδα διοίκησης.
 • Ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες.
 • Αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων.
 • Αναπτύσσουν ισχυρές ικανότητες οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο.

Έχουμε μεγάλη εμπειρία στη συμμετοχή και υποστήριξη σχημάτων συνεργασίας με φορείς της αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, συλλογικά σχήματα εργοδοτών, εργαζομένων, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε τη δυναμική της εταιρικότητας και συμμετέχουμε σε διεθνή δίκτυα μεταφοράς τεχνογνωσίας (OECD LEED).

Χρησιμοποιούμε βιώσιμες μεθόδους ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων (partnerships) και αποτελεσματικά εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων δράσεων τοπικής ανάπτυξης.

Εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία Project Cycle Management για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των έργων & παρέχουμε εκπαίδευση κ αι συμβουλευτική υποστήριξη για την εφαρμογή της σε οργανισμούς και εταιρικές συμπράξεις.

Διακρατική Δικτύωση

Έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο διακρατικών εταίρων που μας συνδέουν μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διακρατικές δράσεις για την ενίσχυση της δυναμικής των έργων μας και των αποδεκτών τους, μεταφέρουμε και αξιοποιούμε καλές πρακτικές και υποστηρίζουμε τη διακρατική δικτύωση φορέων της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Προετοιμάζουμε και υλοποιούμε:

 • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (study visits) σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων
 • Δράσεις κινητικότητας για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο του Erasmus+
 • Δράσεις Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
 • Δράσεις Δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών
 • Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα

Προσφέρουμε υπηρεσίες Διαχείριση έργων – Project Management για την υλοποίηση τους.

Mentoring & Supporting SMEs

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, και κυρίως οι ΠολύΜικρέςΕπιχειρήσεις & ΜικροΜεσαίεςΕπιχειρήσεις, έχουν ουσιαστική ανάγκη από εξειδικευμένη Συμβουλευτική υποστήριξη για την κατάκτηση των στρατηγικών και αναπτυξιακών τους στόχων.

Με αποτελεσματικότητα και ευελιξία, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Επιχειρηματικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε υπηρεσίες που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις διαφοροποιημένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Στη Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις προσθέτουμε τη δημιουργικότητα στην εμπειρία μας. Η προσέγγιση μας για την υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων (Startups consulting) είναι βιωματική.

Χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων (Mentoring & Supporting SMEs).

Η ενεργός μάθηση (Action Learning) είναι το κρίσιμο συστατικό για την ανάπτυξη των Ικανοτήτων Καινοτομίας των πελατών μας.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε, περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας
 • Startups consulting
 • Ένταξη σε Co-working space & Θερμοκοιτίδες
 • Υποστήριξη και Καθοδήγηση των Πολύ Μικρών & Mεσαίων Επιχειρήσεων (Mentoring & Supporting SMEs)
 • Συμβουλευτική Καινοτομίας
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρηματικών συστάδων (clustering)
Learning Network

Τα Δίκτυα Αμοιβαίας Μάθησης και Συνεργασίας (Learning Networks) που συντονίζουμε, επιτρέπουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές ευκαιρίες, να μάθουν η μία από την άλλη, να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνογνωσία και υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης.

Είναι ένα πρότυπο εργαλείο επιχειρηματικής υποστήριξης που αναπτύχθηκε σύμφωνα με προηγούμενες καλές πρακτικές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διευθυντικά στελέχη μικρών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άτομα με αποφασιστική αρμοδιότητα στην εταιρεία τους. Έχουμε αναπτύξει επίσης δίκτυα που απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες πού έχουν ξεκινήσει μια νέα εταιρεία ή είναι στα άμεσα σχέδια τους η ίδρυση της.

Το δίκτυα λειτουργούν μέσω δομημένης μάθησης (workshops), άτυπης δικτύωσης, επικοινωνίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας με τους συμμετέχοντες και προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες και υποστηρίζονται από εξειδικευμένους facilitators.

Εξεύρεση Πόρων – Υποβολή Προτάσεων Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις και Συλλογικούς Φορείς

Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η εξεύρεση πόρων για την επιβίωση και την ανάπτυξη των Επιχειρήσεων και των Συλλογικών Φορέων. Σεβόμαστε τη συνεχή προσπάθεια τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.

Η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης δεν είναι μια απλή διαδικασία. Προϋποθέτει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων και κατανόηση των διαφορετικών αναγκών κάθε επιχείρησης ή φορέα. Αλλά κυρίως, απαιτεί την καθοδήγηση και υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα Συμβούλων, με γνώση και εμπειρία στην ανίχνευση και αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Αυτή είναι η δική μας δουλειά!

Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε tailor made λύσεις. Γνωρίζουμε σε βάθος τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Διαρθρωτικών Ταμείων, διατηρούμε ενεργά δίκτυα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δημιουργούμε συνέργιες.

Αξιοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ με βάση τις προτεραιότητες των πελατών μας και εκπονούμε αντίστοιχες προτάσεις χρηματοδότησης.

Υποστηρίζουμε και εντάσσουμε τους πελάτες μας σε ευρύτερες αλυσίδες αξίας.

Ειδικά για τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα και άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. καθώς και αυτοτελείς πόρους (π.χ. Ο.Α.Ε.Δ. – Λ.Α.Ε.Κ.).

Για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δημιουργούμε portfolio αξιοποίησης των εισφορών τους και χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών αναγκών τους.


Case Studies
case study 1 text

1.4/2010 Διαπολιτισμική Μεσολάβηση σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Χώρας

case study 2 text

Marco Polo ΙΙ - Synthesis

case study text

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για τη βελτίωση δεξιοτήτων και την προώθηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από ανέργους στη Ρουμανία

case study 4

Κατάρτιση Εργαζομένων στο πλαίσιο Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής της Εταιρείας ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ


Αντιπροσωπευτικά Έργα
TRAINING
Κατάρτιση & Εγγυημένη Απασχόληση στον Τουρισμό
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Κατάρτιση & Απασχόληση Ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Κατάρτιση & Πιστοποίηση σε ΤΠΕ Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Κατάρτιση Εργαζομένων στο πλαίσιο Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής της Εταιρείας INTRACOM TELECOM A.E.
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
COUNSELING
ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙ
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών στην Εταιρεία E-Value Α.Ε
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
ForCult. Εκπαίδευση στον Πολιτισμό. Καινοτόμα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας στην οικονομία της γνώσης.
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Δράση Συμβουλευτικής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης αστικής ανάπτυξης της περιοχής Σπλάντζιας των Χανίων
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
EMPLOYMENT
Equal IDEA – Βελτίωση και Ανάπτυξη της Συνείδησης για την Απασχόληση στην Πελοπόννησο
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Equal Αθηνά – Άρση Εμποδίων και Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας για τις Γυναίκες Τεχνικούς
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης Δήμου Πάρου για τη Συνδυασμένη Τουριστική Ανάπτυξη
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες του Πληθυσμού – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες του Πληθυσμού – XANIA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
SOCIAL ECONOMY
Equal CRESCENT – Center for Regional Social and Cultural Entrepreneurship in Tourism.
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Fem.RRom. – Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών Ρομά στην αγορά εργασίας και τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης – ΣΥΝΕΡΓΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
PARTNERSHIPS
IDA I & IDA II
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες του Πληθυσμού – ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης στην Κορινθία
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Δράση 4.1.β/11: Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Δράση 1.6/09: Πρόγραμμα Διαπολιτισμική Μεσολάβηση σε επιλεγμένα νοσοκομεία των Περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP
Marco Polo ΙΙ – Synthesis
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
ΤΑΛΩΣ (ΚΡ-26) – Συνεχής προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της διοίκησης των αλλαγών με χρήση ευφυϊών επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης – ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Σύμβουλος διερεύνησης και προσδιορισμού των κατάλληλων μηχανισμών και διαδικασιών ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΚΕΚ Διάσταση A.E.
Start la Antreprenoriat! – Μείωση της ανεργίας με την ενθάρρυνση της έναρξης νέων επιχειρήσεων από τους ανέργους και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
ΚΕΚ Διάσταση A.E.