Δράσεις

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης

Παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης μέσω case studies ή on the job training.

δείτε αναλυτικά

Νέο Voucher Ανέργων στις Πράσινες Δεξιότητες – Green Skills

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και η επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολούμενων στις Πράσινες Δεξιότητες (Green Skills).

δείτε αναλυτικά

Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης & απασχόλησης, για 10.000 ανέργους 25-45 ετών

Η ΔΥΠΑ προχωρά στην υλοποίηση μίας καινοτόμου δράσης που συνδυάζει την Κατάρτιση, πιστοποίηση σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητές και προώθηση στην απασχόληση σε επιδοτούμενη θέση εργασίας για 6 μήνες.

δείτε αναλυτικά

ΔΥΠΑ_Β΄ΚΥΚΛΟΣ_ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες” και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» – Β’ Κύκλος, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226, της Δράσης 16913.

δείτε αναλυτικά

Voucher Security 2023-24 για άνεργους

«Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων» ανέργων για απόκτηση Κρατικής Άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) με Πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ που παρέχει επίδομα 525 ευρώ  και αφορά 5.000 Ανέργους 18-50 Ετών.

δείτε αναλυτικά

Voucher Κατάρτισης στον Τουρισμό με Επιδότηση 1.250€

Αναμένεται άμεσα το νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα (Voucher) για Ανέργους και Εργαζομένους στον τομέα του Τουρισμού

δείτε αναλυτικά

Σχέδιο Δράσης του ΤΕΕ δυτικής Κρήτης για Κατάρτιση και Πιστοποίηση

Σχέδιο Δράσης του ΤΕΕ δυτικής Κρήτης για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτητων σε τομείς της RIS3CRETE

δείτε αναλυτικά

Σχέδιο δράσης του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης για κατάρτιση και πιστοποίηση

Σχέδιο δράσης του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης για την κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3CRETE

δείτε αναλυτικά

«Innovation Greece: Innovation skills»

H δράση αφορά σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ηλικίας άνω των 18 ετών, σε Project Managment, Ανάπτυξη νέων προϊόντων και Διαχείριση Καινοτομίας (Innovation Management) με την αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

δείτε αναλυτικά

«Πάω Μπροστά»: Πρόγραμμα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

H δράση αφορά σε 150.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ηλικίας άνω των 18 ετών, που οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

δείτε αναλυτικά

Γαστρονομικοί Προορισμοί

Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΟΤΔ Πάρνωνα, στον Δήμο Μονεμβασίας, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ)» του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

δείτε αναλυτικά

Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων – Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας MIS 5035135

Αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1277 εργαζομένων ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα τομέα οικονομίας) σε αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση γνώσεων και ικανοτήτων.

δείτε αναλυτικά

Έργο Κατάρτισης Ανέργων σε Πράσινες & Ψηφιακές Δεξιότητες

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων για 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους του ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (training voucher) .

δείτε αναλυτικά

Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ

Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ)

δείτε αναλυτικά