Δράσεις

ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-30 ΕΤΟΥΣ 2017

Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες Απασχολούν έως 30 Άτομα

δείτε αναλυτικά