Δράσεις

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής – Τοποθέτηση σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης με Δυνατότητα Επιδοτούμενης Απασχόλησης – Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης.

δείτε αναλυτικά

VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσόντων των Ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, στην Πληροφορική και στην Κοινωνική Οικονομία.

δείτε αναλυτικά

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων Επιχειρήσεων Β’ και Γ΄ Κατηγόριας Επικινδυνότητας, στην Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας, για την Ανάληψη Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

δείτε αναλυτικά

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΦΕΤ

Υποχρεωτική Εκπαίδευση Εργοδοτών και Εργαζομένων Επιχειρήσεων Τροφίμων, Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και την Έγκριση του ΕΦΕΤ, που Οδηγούν σε Πιστοποίηση.

δείτε αναλυτικά

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στοχευμένη Εκπαίδευση για τον Ασφαλή Χειρισμό και τη Συντήρηση Ανυψωτικών – Περονοφόρων Οχημάτων, με Δυνατότητα Πιστοποίησης των Επαγγελματικών Προσόντων.

δείτε αναλυτικά

ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-30 ΕΤΟΥΣ 2017

Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες Απασχολούν έως 30 Άτομα

δείτε αναλυτικά