Δράσεις

Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων – Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας MIS 5035135

Αντικείμενο της Πράξης είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1277 εργαζομένων ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα τομέα οικονομίας) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων.

δείτε αναλυτικά

Έργο Κατάρτισης Ανέργων σε Πράσινες & Ψηφιακές Δεξιότητες

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων για 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους του ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (training voucher) .

δείτε αναλυτικά

Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ

Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ)

δείτε αναλυτικά

Κατάρτιση Πιστοποίηση Επιστ/κών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και Περιβαλλοντική Διαχείριση – MIS 5003030

Στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

δείτε αναλυτικά