Δράσεις

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise) – MIS 5002869

Στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

δείτε αναλυτικά

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Voucher 600€ Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Voucher 600€ Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματικών

δείτε αναλυτικά

Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας – MIS 5002871

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με Δικαιούχο Φορέα την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους.

δείτε αναλυτικά

Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον Επαρχιακό Τύπο – MIS 5002902

Στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 600 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε εκπαιδευτικά αντικείμενα για ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

δείτε αναλυτικά

General Data Protection Regulation – GDPR Overview

Στοχευμένα Σεμινάρια για το νέο πλαίσιο Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

δείτε αναλυτικά

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κατάρτιση και Πιστοποίηση στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

δείτε αναλυτικά