Δράσεις

Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ

Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ)

δείτε αναλυτικά

Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας – MIS 5002871

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με Δικαιούχο Φορέα την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους. Ολοκλήρωση αιτήσεων: 30/7

δείτε αναλυτικά

Κατάρτιση Πιστοποίηση Επιστ/κών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και Περιβαλλοντική Διαχείριση – MIS 5003030

Στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

δείτε αναλυτικά

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση Ανέργων 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες

Στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 10.000 ανέργων, εγγεγραμμένων  στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 30-49.

δείτε αναλυτικά

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise) – MIS 5002869

Στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

δείτε αναλυτικά

Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον Επαρχιακό Τύπο – MIS 5002902

Στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 600 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε εκπαιδευτικά αντικείμενα για ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

δείτε αναλυτικά