Εκδηλώσεις

ΚΕΚ Διάσταση A.E.
03/09/2017

"15th Globelics International Conference"

Το 15ο Ετήσιο Συνέδριο Globelics θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και θα φιλοξενηθεί από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (LIEE) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Υπολογιστικών Συστημάτων (ICCS) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Όπως πάντα, ειδικοί από όλο τον κόσμο και από πολλούς διαφορετικούς κλάδους θα συγκεντρωθούν, για να συζητήσουν για την καινοτομία και την ανάπτυξη, ενώ φέτος το κύριο θέμα του συνεδρίου είναι:
«Η Καινοτομία και η ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο της οικονομικοποίησης και της άνισης ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας: Νέοι ρόλοι για το κράτος, τον παραγωγικό τομέα και τους κοινωνικούς παράγοντες».

15th Globelics International Conference

Το συνέδριο θα συνδυάσει συνεδριάσεις ολομέλειας, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών σε παράλληλες εκδηλώσεις, θεματικές συνεδριάσεις ή ειδικές συνεδρίες, παρουσιάσεις βιβλίων με σχετική συζήτηση, έκθεση για τη βιομηχανική έρευνα στην Ελλάδα, παρουσίαση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, περιήγηση σε αξιοθέατα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και καλλιτεχνικές και μαγειρικές εκθέσεις.

Στο Συνέδριο είναι ευπρόσδεκτες μελέτες που εξετάζουν το ρόλο διαφόρων τύπων φορέων, όπως το κράτος, οι τοπικές αρχές, οι ευρωπαϊκές οντότητες, τα ιδρύματα γνώσης, οι παραγωγικοί πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την καινοτομία και την ανάπτυξη ικανοτήτων, ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ενώ χαιρετίζει μελέτες που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν συστήματα πολιτικών σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικές χώρες για να ξεκινήσουν καινοτομίες μέσα από την κρίση.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2017 

στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος