Εκδηλώσεις

ΚΕΚ Διάσταση A.E.
07/01/2021

"ΗΜΕΡΙΔΑ: ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ"

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 – 13.00, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ». Η ημερίδα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, θα έχει τίτλο: «H Επιτελική/Συντονιστική Δομή και τα Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: Συντονισμός, Ρόλοι, Στόχοι και Προγραμματισμός» και στόχος της είναι η επεξεργασία σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την εφαρμογή της, μέσω της εύρυθμης λειτουργίας της Επιτελικής Δομής και των Κέντρων Κοινότητας.

ΚΕΚ Διάσταση A.E.

Την Ημερίδα συντονίζει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κ. Ψυχάρης, παρουσία :

  • του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Δ. Σχοινοχωρίτη και
  • του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κ. Β. Διαμαντόπουλου,
  • της Υπεύθυνης Υποέργου κ. Δ. Παπούλια,
  • των Τεχνικών Συμβούλων κ. Γ. Παπαδημητρίου , κ. Α. Δροσόπουλου καθώς και
  • των στελεχών της Επιτελικής Συντονιστικής Δομής της Περιφέρειας.

Στην Ημερίδα έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν:

  • οι Υπεύθυνοι Πράξεων του ΕΠ Πελοπόννησος
  • εκπρόσωποι των Δήμων της Πελοποννήσου
  • τα Στελέχη των Κέντρων Κοινότητας, καθώς και
  • εκπρόσωποι Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.