Εκδηλώσεις

ΚΕΚ Διάσταση A.E.
23/02/2018

"Ημερίδα: Το νέο πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR). Νέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις"

Το Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνεργασία με την ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες διοργανώνουν  Ημερίδα με τίτλο ‘Το νέο πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR). Νέες υποχρεώσεις και απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις’.

Κεντρική Ομιλήτρια: Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δικηγόρος

ΚΕΚ Διάσταση A.E.

Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο (τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα), που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679, έως τις 25.5.2018, να έχει προσαρμόσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και όλες τις δραστηριότητές του που συνδέονται με αυτή σε ένα ανανεωμένο – και περισσότερο αυστηρό – νομικό πλαίσιο.

Ο  Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων δεν επιβάλλει πλέον υποχρεώσεις γνωστοποίησης και άδειας. Απαιτεί όμως πιο υπεύθυνες διαδικασίες επεξεργασίας  προσωπικών δεδομένων. O Κανονισμός απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια και επιβάλλει αυστηρότερους όρους για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Το νέο δίκαιο δίνει στα πρόσωπα περισσότερα δικαιώματα και δυνατότητες να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους αλλά και αποζημιώσεις στα δικαστήρια. Ο Κανονισμός επιβάλλει περισσότερες ευθύνες και λογοδοσία. Όσοι επεξεργάζονται δεδομένα θα πρέπει να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον νόμο.

Η ημερίδα πραγματοποιείται την Τετάρτη, 7/3/2018, ώρα 19:00 

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 32, Χανιά)