Εκδηλώσεις

ΚΕΚ Διάσταση A.E.
30/08/2017

"Εργαστήριο του Δικτύου Αστικής Ανάπτυξης (Urban Development Network) στην Αθήνα"

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διοργανώνει στην Αθήνα στις 1 και 2 Ιουνίου 2017, στον πολυχώρο πολιτισμού “Αθηναΐς”, εργαστήριο για τις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).

ΚΕΚ Διάσταση A.E.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Δικτύου Αστικής Ανάπτυξης που έχει ως βασικό στόχο την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αστικών αρχών που είναι αρμόδιες για τις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 1301/2013 του ΕΤΠΑ.

Το Εργαστήριο πραγματοποιείται στις 1 & 2 Ιουνίου 2017 

στο Πολυχώρο πολιτισμού Αθηναΐς