Εκδηλώσεις

ΚΕΚ Διάσταση A.E.
29/08/2017

"Επενδυτικά Εργαλεία & Στρατηγικές Προώθησης σε αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά"

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και ο κόμβος καινοτομίας AROMAHUB (PSP Innovation HUBs) διοργανώνει την ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Επενδυτικά Εργαλεία και Στρατηγικές Προώθησης»

ΚΕΚ Διάσταση A.E.

Το AromaHub, με έδρα το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, αποτελεί τον πρώτο Ελληνικό συνεργατικό σχηματισμό ερευνητικών εργαστηρίων και καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη, παραγωγή και εκμετάλλευση προϊόντων από Αρωματικά φυτά και Αιθέρια έλαια. Η δημιουργία κόμβων καινοτομίας είναι μια πρωτοβουλία του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, των καινοτόμων ιδεών και της συνεργασίας με ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς φορείς.

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών με αυτή την πρωτοβουλία του φιλοδοξεί να συνδράμει, κατά το δυνατόν, στην αναπτυξιακή επανένταξη της περιοχής μέσω της διείσδυσης του υφιστάμενου ερευνητικού/καινοτομικού οικοσυστήματος στους κλάδους της παραγωγής, με απώτερο σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ταυτόχρονο περιορισμό του φαινομένου της φυγής ταλέντων (brain-drain).

Η Εκδήλωση πραγματοποιείται την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017 

Και ώρα 18:00, στην Αγορά Αργύρη, Πάτρα.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη