News

ΚΕΚ Διάσταση A.E.
07/01/2021

"ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»"

Υπογράφηκε η Σύμβαση για την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5003030, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.”

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε., πιστοποιημένος φορέας δια βίου μάθησης (Κε.Δι.Β.Μ 2) με μακροχρόνια δράση στο χώρο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα υλοποιήσει, το επόμενο χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, που οδηγούν σε αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε όλη την Ελλάδα.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με Δικαιούχο Φορέα την  Ένωση Ελλήνων Χημικών.

Αντικείμενο του έργου είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας, στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα:

  1. Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης 80 ωρών, εκτός ωραρίου εργασίας.
  2. Πιστοποίηση Προσόντων, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC/17024
  3. Εκπαιδευτικό Επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ /80 ώρες)

Πιστοποίηση Προσόντων, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC/17024.

Σκοπός του Έργου είναι η απόκτηση από τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν, πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.