News

"Έγκριση 44 προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 024 με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020"

Ανακοινώθηκε, στις 26/7/2017, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 – Άξονες Προτεραιότητας 02 και 02Σ.

Βάσει της αρχικά διαθέσιμης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης και σε συνέχεια και της με α.π. 3697/865/26-7-2017 απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ, προτείνονται προς ένταξη στο Ε.Π. 44 προτάσεις και μέχρι του ποσού Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης των 60.000.000€. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολόγια τους από την ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων.

Η πρόσκληση αφορούσε στον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, την παροχή της σχετικής κατάρτισης και την πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν και έχει ως στόχο να δώσει στους εργαζομένους πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες επί του επαγγέλματός τους, με άμεση και θετική επίπτωση στην επαγγελματική τους ικανότητα.

Η εμβέλεια της εφαρμογής της πρόσκλησης αφορά στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Οι ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι που προέρχονται κατά προτεραιότητα από τους εννέα στρατηγικούς τομείς του νέου ΕΣΠΑ: αγροδιατροφή-βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, υλικά-κατασκευές, υγεία.