Δράσεις

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στοχευμένη Εκπαίδευση για τον Ασφαλή Χειρισμό και τη Συντήρηση Ανυψωτικών – Περονοφόρων Οχημάτων, με Δυνατότητα Πιστοποίησης των Επαγγελματικών Προσόντων.

δείτε αναλυτικά

ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-30 ΕΤΟΥΣ 2017

Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες Απασχολούν έως 30 Άτομα

δείτε αναλυτικά