Δράσεις

General Data Protection Regulation – GDPR Overview

Στοχευμένα Σεμινάρια για το νέο πλαίσιο Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

δείτε αναλυτικά

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κατάρτιση και Πιστοποίηση στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

δείτε αναλυτικά

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής – Τοποθέτηση σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης με Δυνατότητα Επιδοτούμενης Απασχόλησης – Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης.

δείτε αναλυτικά

VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσόντων των Ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, στην Πληροφορική και στην Κοινωνική Οικονομία.

δείτε αναλυτικά

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων Επιχειρήσεων Β’ και Γ΄ Κατηγόριας Επικινδυνότητας, στην Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας, για την Ανάληψη Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

δείτε αναλυτικά

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΦΕΤ

Υποχρεωτική Εκπαίδευση Εργοδοτών και Εργαζομένων Επιχειρήσεων Τροφίμων, Σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και την Έγκριση του ΕΦΕΤ, που Οδηγούν σε Πιστοποίηση.

δείτε αναλυτικά